Kontaktai:

Visus klausimus ar pasiūlymus siūskite: dagilis@militaria.lt
Nuolat ieškomi nauji nariai rekonstruoti partizanus ar sovietinę armiją.

2010 m. lapkričio 23 d., antradienis

Kariuomenės diena

 2010.11.23 dieną dalyvavome Lietuvos kariuomenės įkūrimo 91 osiose metinėse Kaune. Kelios fotografijos iš renginių.
                Šventos mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

       Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo skirto partizanų motinoms.


                      Renginiai prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus.

2010 m. lapkričio 22 d., pirmadienis

DĖMESIO!!!

Dėmesio, dėmesio!!! Kaune besikuriantis partizanų rekonstravimo klubas ieško naujų narių. Jei tau nuo 17 iki 77 metų, jei tau įdomi Lietuvos istorija prisijunk prie mūsų. Garantuojam gerą nuotaiką ir daug naudingų renginių. Kontaktai  informacijai:
863452221, dagilis@militaria.lt

2010 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis

Vėlinės

                                Kryžius ilgai stovės prie kelio,
                                Šitą pakeisime kitu,
                                Jis liūdys čia tekėjo kraujas,
                                Lietuvių brolių nekaltų...

Per vėlines aplankiau Kauno rajone Išlaužo miestelyje esančias kapinaites.
  Pirmasis kapas, pulkininko leitenanto Petro Aglinsko.
Aviacijos parko vadas, pulkininkas leitenantas
1876 - 1944


1876-04-25 Girininkų k., Pagermuonio vls., Marijampolės aps. gimė Aglinskas Petras. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir trejus metus Maskvos universitete. I Pasaulinio Karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1916-06-01 baigė Aleksejau karo mokyklą Maskvoje.

1918-12-30 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1919-07-24 perkeltas į I brigados štabą, paskirtas komendantu.

1919-11-22 nustatytas kapitono laipsnis.

1920-01-01
perkeltas į III brigados štabą (1920-02-10 brigada pavadinta III divizija), paskirtas intendantu.

1919-05-13 – 1919-12 dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais.

1920-02-03 – 1920-12-01 kovose su lenkais.

1922-09-01 suteiktas majoro laipsnis.

1923-12-07 paskirtas III divizijos tiekimo skyriaus viršininku.

1925-12-12 perkeltas į aviaciją ir paskirtas Aviacijos parko vadu.

1926-02-16 suteiktas plk. leitenanto laipsnis.

1926-09-24 pačiam prašant paleistas į pėst. karininkų atsargą.

1928-10-11 dėl amžiaus paleistas į dimisiją.

1944-03-18 mirė Kaune, palaidotas Išlaužo parapijos kapinėse.

Apdovanotas:
Savanorio medaliu (1932).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.


                                Partizano Zigmo Aglinsko kapas.

Laukiškių kaimas


  Paminklas šiame kaime 1949 m. kovo 26 d. žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanų Vyto Antano Grybausko-Žydrūno, Kazimiero Kazakevičiaus-Aido, Algirdo Lenčiausko-Aro ir Antano Seniko-Švyturio atminimui.